Kľak/Malá Fatra 24.10.2015

Chcem byť informovaný o pripravovaných výletoch a akciách